Blog - betragtninger om tilstanden i agerlandet

Her har min Gordon Setter stand for fasaner i en randzone. Mange af disse randzoner forsvinder i 2017 med den ny lovgivning. Det er en biotop hvor der lever såvel jagtbart vildt som ikke jagtbart vildt.
Pletterne i rugmarken blev fræset op foråret.

Manglende Naturstårforståelse!

Bent Holtz, dirktør for CHP ZOO sagde ovenstående som en årsag til arterne trues ja udør! 

Jeg har hen over efteråret 2012 og de først måneder i 2013 været engageret omkring Markvildtets vilkår i  det åbnelandskab ligeledes har jeg været engageret omkring kulturmiljøer.

Ud fra det arbejde vil jeg fremfører følgende:

Vil vi sikre, at naturindholdet forbedres samt bevarer kulturelementerne i det åben land - er det påkrævet med en øget viden omkring disse forhold. 

Det gælder både hos organisationerne - lodsejerne, planlæggerne, driftlederne samt ikke mindst de der udfører det praktiske arbejde.

Derfor må kommunerne, landboforeningerne, Jægerne, DJ, DN og DOF engagerer sig i et sådan uddannelsesløft.

Med en øget viden og forståelse følger en positiv interesse.

Her ses en vildtstribe, i form af en billebank og barstribe - det virker - 9 parhøns på 30 ha blev reg. foråret 2011- dette kombineret med at 30 % henligger som "grønne" stubmarker. Så en simpel opskrift på at bevarer vores bestand af agerhøns, som også er en nøgleart i forholde til de øvrige fugle og pattedyr i det åbne land.

Nyeste kommentarer

08.03 | 17:02

Hvad koster løsdrift? Om måneden?

08.10 | 11:24

Hej.
Pris på en boks pr måned? Og hvad er inkluderet i prisen?
Mvh Helena.

17.03 | 10:10

Det er godt nok en sød lille hund, og den ser ud til at blive en kvik og klog hund

13.12 | 23:09

Så er der julehilsen til hestefolket